Dofinansowanie

Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób sfinansować modernizację swojego gospodarstwa. W ostatnich latach pojawiło się dużo możliwości wsparcia montażu paneli fotowoltaicznych czy pomp ciepła, a do najpopularniejszych należą dotacje.
Z jakich opcji możesz skorzystać?

Dofinansowania rządowe „Mój Prąd” San solar

To najpopularniejszy projekt rządowy, którego celem jest wsparcie budowy mikoinstalacji fotowoltaicznych. Jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które pragną wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby.

Kto może otrzymać dotację?

Dotacje można otrzymać na przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:
mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, obsługujących potrzeby istniejących budynków mieszkalnych;
magazynów ciepła (zasobniki CWU zasilane pompą ciepła lub kotłem elektrycznym, zasobniki CWU z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane pompą ciepła lub kotłem elektrycznym, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem CWU stanowiące jedną kompletną całość, pompa ciepła powietrze/woda tj. pompa ciepła do CWU. + zasobnik CWU lub pompa ciepła do CWU ze zintegrowanym zasobnikiem);
magazyny energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh;
systemy zarządzania energią HEMS/EMS - pod warunkiem zakupu i instalacji magazynów energii elektrycznej i/lub magazynów ciepła.
https://sansolar.pl/wp-content/uploads/2022/11/sansolar_kolo_06.png

"Czyste powietrze"San solar

Program Czyste Powietrze to pierwsza ogólnopolska inicjatywa mająca na celu walkę ze smogiem poprzez wymianę starych pieców i kotłów na paliwa stałe oraz termomodernizację budynków. Efektywne zarządzenia energią ma na celu ochronę środowiska, a także zmniejszenie wydatków na energię cieplną. Program realizowany jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kto może otrzymać dotację?

Jeśli jesteś właściciele, współwłaścicielem jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z osobną księgą wieczystą to program jest dla Ciebie

Na co mogę wydać pieniądze?

Z Programu Czyste Powietrze sfinansujesz:
Wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe
Termomodernizację budynku
https://sansolar.pl/wp-content/uploads/2022/11/sansolar_kolo_07.png

"Moje Ciepło"
San solar

Program Moje Ciepło to kolejny rodzaj walki z emisją powstałą w wyniku ogrzewania domów nieefektywnymi i nieekologicznymi źródłami ciepła. Jego celem jest wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych.

Kto może skorzystać z programu?

Z programu Moje Ciepło mogą skorzystać:
osoby fizyczna będące właścicielami lub współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
wnioskodawcą musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym .

Na co mogę wydać pieniądze?

Z programu Moje Ciepło sfinansujesz:
zakup/montaż gruntowych pomp ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;
zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.
https://sansolar.pl/wp-content/uploads/2022/11/sansolar_kolo_08.png

Ulga termomodernizacyjna
San solar

Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od dochodu wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Kto może skorzystać z ulgi?

Adresatami nowej ulgi termomodernizacyjnej są podatnicy opodatkowani:
na zasadach ogólnych (podatnicy składający PIT-36 lub PIT-37)
podatkiem liniowym,
ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
Prawo do odliczenia obejmuje wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego tylko w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z zastrzeżeniem, że budynek jest już wybudowany. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53.000 zł dla wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Jednocześnie ulga nie podlega odliczeniu, jeśli skorzystaliśmy z dofinansowania.

Co mogę odliczyć?

ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a), do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a),
całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.
https://sansolar.pl/wp-content/uploads/2022/11/sansolar_kolo_09-1.png

Skontaktuj się z namiZamów bezpłatny audyt!Kontakt

...lub zadaj nam pytanie dotyczące naszej oferty!

  Sansolar

  25-646 Kielce, ul. 1 Maja 191

  Biuro:

  +48 720 890 460

  Email:

  biuro@sansolar.pl

  Godziny otwarcia:

  pon-pt 8:00-16:00