Zapytania
ofertowe

Zapytanie ofertowe na realizację usługi standardowej

Szanowni Państwo.W imieniu podmiotu SANSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zwracam się z zapytaniem ofertowym w zakresie:

Opracowania i kompleksowego wdrożenia RODO dla SANSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Szczegółowy opis wymagań i kryteriów znajduje się w załączniku pod tytułem: Załącznik_nr_5_Zapytanie ofertowe_st.

Oferta powinna zawierać ceny netto i brutto za wykonanie usługi.

Kryterium oceny oferty jest 100% cena.

Termin realizacji usługi doradczej: do 30.11.2022r.

Termin związania z ofertą to 1.09.2022r.

WAŻNE:

Ofertę szczegółowo należy wypełnić na załączniku numer 6 dołączonym do zapytania. Załącznik numer 6 – oferta powinna być zaparafowana: każda strona i podpisana przez upoważnioną osobę do jej złożenia, zapytanie – usługa standardowa powinno zostać zaparafowane: każda strona, oferta wraz z zapytaniem powinny zostać zeskanowane i wysłane na wskazany adres. Ofertę należy przesłać wyłącznie elektronicznie na adres: biuro@sansolar.pl do 16:00 dnia 31.05.2022r.

Załączniki do zapytania:

Z poważaniem,

Damian Dziuba

Zapytanie ofertowe na realizację usługi specjalistycznej

Szanowni Państwo.
W imieniu podmiotu SANSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zwracam się z zapytaniem ofertowym w zakresie:

Opracowanie informatycznych systemów zarządzania świadczeniem usług z uwzględnieniem innowacji produktowej

dla SANSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Szczegółowy opis wymagań i kryteriów znajduje się w załączniku pod tytułem: Załącznik_nr_5_Zapytanie ofertowe_specj

Oferta powinna zawierać ceny netto i brutto za wykonanie usługi.

Kryterium oceny oferty jest 100% cena.

Termin realizacji usługi doradczej: do 12 m-cy od podpisania umowy

Termin związania z ofertą to 31.12.2022r.

WAŻNE:

Ofertę szczegółowo należy wypełnić na załączniku numer 6 dołączonym do zapytania. Załącznik numer 6 – oferta powinna być zaparafowana: każda strona i podpisana przez upoważnioną osobę do jej złożenia, następnie zeskanowana i wysłana na wskazany adres. Ofertę należy przesłać wyłącznie elektronicznie na adres: biuro@sansolar.pl do końca dnia 01.06.2022r.

Załączniki do zapytania:

Z poważaniem,

Damian Dziuba